BELL SCHEDULE 2022-2023

Regular Day

 

Line-up Bell  8:12am

Instruction Begins  8:17am

RECESS

TK  9:30-9:50am

Kinder & 1st Grade  9:40am-10:00am

2nd & 3rd Grade.    10:00-10:20am

4th & 5th Grade  10:20-10:40am

 

LUNCH

1st lunch-TK/Kinder & 1st Grade  11:30-12:10am

2nd lunch- 2nd & 3rd Grade  11;50-12:30pm

3rd lunch- 4th & 5th grade 12:10pm-12:50pm

Regular Dismissal  2:40pm

Every Tuesday Dismissal  1:40pm

Shortened Day Dismissal  2:10pm

Minimum Day

Brunch

1st brunch- K & 1st   10:00-10:30am

2nd brunch- 2nd & 3rd   10:30-11:00am

3rd brunch- 4th & 5th     11:00-11:30am

Minimum Day Dismissal  1pm